Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Treść zapytania 

Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

W odpowiedzi na ogłoszenie nr DW.26.16.2020 zgłosiło się  1 oferentów:

AKCES Jacek Andrys

Korekta protokołu

Informacja o udzieleniu zamówienia