Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_49_2014_CNK_JK_Telefony_komorkowe/Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_49_2014_CNK_JK_Telefony_komorkowe/SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis urządzenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_49_2014_CNK_JK_Telefony_komorkowe/Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_opis_urzadzen.docx

Załączniki 2,3,4,6 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_49_2014_CNK_JK_Telefony_komorkowe/Zalaczniki_Nr_2_3_4_6_do_SIWZ.docx

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz Oferty

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_49_2014_CNK_JK_Telefony_komorkowe/Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_-Formularz_Oferty.docx

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Umowy

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_49_2014_CNK_JK_Telefony_komorkowe/Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_Wzor_Umowy.pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ - opis urządzeń

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_49_2014_CNK_JK_Telefony_komorkowe/Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_-_opis_urzadzen.xlsx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_49_2014_CNK_JK_Telefony_komorkowe/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Odpowiedzi na pytania

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_49_2014_CNK_JK_Telefony_komorkowe/Odpowiedzi_na_pytania_II.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_49_2014_CNK_JK_Telefony_komorkowe/Zawiadomienie_o_wyborze_Internet__tablica.pdf