Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_9_2014_CNK_JK/Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_9_2014_CNK_JK/SIWZ.pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_9_2014_CNK_JK/Wzor_Umowy.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_9_2014_CNK_JK/Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.docx

Załączniki nr 2,3,4,6 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_9_2014_CNK_JK/Zalaczniki_Nr_2_3_4_6_do_SIWZ.docx

Załącznik nr 5 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_9_2014_CNK_JK/Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.docx

Załącznik nr 8 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_9_2014_CNK_JK/Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.xlsx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_9_2014_CNK_JK/Zmiana_ogloszenia.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_9_2014_CNK_JK/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Odpowiedzi na pytania

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_9_2014_CNK_JK/Odpowiedzi_na_pytania.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ Modyfikacja

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_9_2014_CNK_JK/Zalacznik_nr_1_do_SIWZII.docx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_9_2014_CNK_JK/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_JK.pdf

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_9_2014_CNK_JK/Odpowiedzi_na_pytania_oraz_modyfikacja_tresci_SIWZ_JK.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_9_2014_CNK_JK/Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf