Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Świadczenie usług pośrednictw w zakresie rezerwacji i zakupu na potrzeby Centrum Nauki Kopernik miejsc noclegowych w hotelach w kraju i zagranicą.

PZP.260.24.2022.MSt

Tryb: podstawawy bez możliwości negocjacji.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,81923,b255393829ec4b2b85559dc365351c1b.html

 


Przedmiot zamówienia realizowany jest w części:
a) w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie
finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020 z dnia 6 marca 2020 roku. W ramach
Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”oraz zajęcia on-line;
b) w ramach projektu SOWA. Projekt „SOWA – Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności”, finansowanej w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.