Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Centrum Nauki Kopernik zleci przegląd okresowy wyposażenia introligatorni przy drukarni wewnętrznej.
Sprzęt był nabyty w 2012r jako kompletna linia produkcyjna.

W zakres przeglądu wchodzą maszyny:

 1. Gilotyna G53
 2. Bigówka GPM 450 SPEED
 3. Falcerka CFM 700
 4. Foliarka EL 380
 5. Oklejarka Fastbind Optima
 6. Okrawacz CCR 40
 7. Rolsztanca C-Press 440
 8. Wycinarka EP 35
 9. Laminator speed LAM A3

W zakres modernizacji wchodzi Gilotyna G53.

Zakres modernizacji:

 1. Modernizacja modułu sterującego z wymianą programatora.
 2. Wymiana noża tnącego dostosowanego do wymogów zlecającego.

Wymogi zamawiającego odnośnie ofert:

 1. Zlecający będzie rozpatrywał oferty wyłącznie od autoryzowanych serwisów lub przedstawicieli firm GRAFMASZ, FASTBIND, CYKLOS.
 2. Zastosowane części i podzespoły muszą być oryginalne i fabrycznie nowe.
 3. Pracownicy serwisu muszą mieć udokumentowane (do wglądu) minimum 4 letnie doświadczenie w serwisie w/w sprzętu.
 4. Zlecający nie rozpatruje ofert częściowych.

Zasady wyboru oferty.

 1. 60% najniższa cena
 2. 30% zaproponowane rozwiązanie modernizacyjne w tym funkcjonalność, kompatybilność i ergonomia. Ocena na podstawie zaproponowanej specyfikacji części i/lub dokumentacji technicznej w formie szkiców jeśli modernizacja będzie obejmowała zmianę konstrukcji urządzenia.
 3. 10% Wykonanie usługi w siedzibie zamawiającego.

Oferty proszę składać do dnia 16 sierpnia 2018r na adres druki@kopernik.org.pl.