Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4d ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

informacja o udzielonym zamówieniu