Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_55_2013_CNK_JK/OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf

SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_55_2013_CNK_JK/SIWZ_I.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_55_2013_CNK_JK/ZALACZNIK_Nr_1_do_SIWZ.docx

Załącznik nr 1a do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_55_2013_CNK_JK/Zalacznik_nr_1a_matryca_sterowan_pozarowych.pdf

Załącznik nr 1b do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_55_2013_CNK_JK/Zalacznik_nr_1b_wejscia.pdf

Załącznik nr 1b do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_55_2013_CNK_JK/Zalacznik_nr_1b_wyjscia.pdf

Załącznik nr 1c do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_55_2013_CNK_JK/Zalacznik_nr_1c_inwentaryzacja_urzadzen.xls

Załącznik nr 1d do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_55_2013_CNK_JK/Zalacznik_nr_1d_Harmonogram.xlsx

Załącznik nr 2 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_55_2013_CNK_JK/Zaacznik_nr_2_Instrukcja_eksploatacji_i_konserwacji.pdf

Załączniki nr 3,4,5,7,8

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_55_2013_CNK_JK/ZALACZNIK_Nr_3_4_5_7_8.docx

Załącznik nr 6 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_55_2013_CNK_JK/ZALACZNIK_Nr_6_Wykaz_osob.doc

Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt Umowy

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_55_2013_CNK_JK/Zalacznik_nr_9_Wzor_Umowy.rtf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_55_2013_CNK_JK/Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_internet.pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - powtórzenie czynności

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_55_2013_CNK_JK/Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_II.pdf