Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wykonanie projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia dla nowo budowanego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

Znak Sprawy: INW.200.1.1.2021JZ

Termin składania ofert upływa w dniu: 09.04.2021 r o godzinie 17.00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym i dołączonych do niego załącznikach.


Zapytanie Ofertowe

Załącznik OPZ nr 1

Załącznik OPZ nr 2

Załącznik OPZ nr 3

Załącznik OPZ nr 4

Załącznik OPZ nr 5

Załącznik OPZ nr 6

Załącznik OPZ nr 7

Załącznik OPZ nr 8

Załącznik OPZ nr 9

Załącznik OPZ nr 10

Załącznik OPZ nr 11

Załącznik OPZ nr 12

Załącznik OPZ nr 13

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty