Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/Ogloszenie_o_zamowieniu_Monitoring_CCTV.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/SIWZ_rozbudowa_monitoringu_CCTV.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa:

Załącznik nr 1a do SIWZ - Schemat rozbudowy CCTV

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/zalacznik_1a._E01_Schemat_rozbudowy_CCTV.pdf

Załącznik nr 1b do SIWZ - plan instalacji poziom -1

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/zalacznik_1b._E02_Plan_instalacji_-_poziom_-1.pdf

Załącznik nr 1c do SIWZ - plan instalacji poziom 0

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/zalacznik_1c._E03_Plan_instalacji_-_poziom_0.pdf

Załącznik nr 1d do SIWZ - plan instalacji poziom 1

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/zalacznik_1d._E04_Plan_instalacji_-_poziom__1.pdf

Załącznik nr 1e do SIWZ - plan instalacji poziom dach

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/zalacznik_1e._E05_Plan_instalacji_-_dach.pdf

Załącznik nr 1f do SIWZ - schemat rozdzielnicy TK-BMS2

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/zalacznik_1f._E06_Schemat_rozdzielnicy_TK-BMS2.pdf

Załącznik nr 1g do SIWZ - schemat rozdzielnicy TE-A1K

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/zalacznik_1g._E07_Schemat_rozdzielnicy_TE-A1K.pdf

Załącznik nr 1h do SIWZ - schemat rozdzielnicy TE-A1K1

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/zalacznik_1h._E08_Schemat_rozdzielnicy_TE-A1K1.pdf

Załącznik nr 1i do SIWZ - schemat rozdzielnicy TE-B1K

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/zalacznik_1i._E09_Schemat_rozdzielnicy_TE-B1K.pdf

Załącznik nr 1j do SIWZ - schemat rozdzielnicy TE-B1K1

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/zalacznik_1j._E10_Schemat_rozdzielnicy_TE-B1K1.pdf

Załącznik nr 1k do SIWZ - przedmiar robót

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/zalacznik_1k._CCTV_przedmiar_robot.pdf

Załącznik nr 1l do SIWZ - opis techniczny

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/zalacznik_1l._Opis_techniczny.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Systemu Monitoringu CCTV

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/zalacznik_nr_2_do_SIWZ_STWiOR_CCTV.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/zalacznik_nr_3_do_SIWZ_STWiOR_IE.pdf

Załączniki nr 4-11 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/Zalaczniki_nr_4-11_do_SIWZ_monitoring_CCTV.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_monitoring_CCTV.pdf

Odpowiedź Zamawiającego na pytania Wykonawcy

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/Odpowiedz_Zamawiajacego_na_pytanie_monitoring_CCTV.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_55_2014_CNK_AL_Monitoring_CCTV/Zawiadomienie_o_wyborze_-_monitoring_CCTV_-_tablica__str_internet.pdf