Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa 25 dedykowanych zestawów edukacyjnych.

DZP.261.10.2022.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie.