Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa komór laminarnych do budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komór laminarnych do budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego wraz z montażem: 

a. Komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa o szerokości blatu roboczego 120 cm – 1 szt.;

b. Komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa o szerokości blatu roboczego 180 cm – 2 szt.

 

DZP.260.54.2022.MW_postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,100157,f27eb29a2fc026bbd53864bd1d23c0c1.html


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Utworzenia Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczorozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku.