Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Sprzedaż i dostawa stacji badawczych oraz ich oprogramowania do strefy Living Lab Centrum Nauki Kopernik (2)

DZP.260.81.2022.JG Postępowanie o udzielenie zamówienia z podziałem na 2 części prowadzone jest w trybie podstawowym za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,109727,34b5c53bbef2ba5ad2186dc720b0e503.html 


Przedmiot zamówienia realizowana jest w ramach projektu „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku