Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

2013-05-07

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie zawartej umowy ramowej na usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych, potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 6 (nr sprawy: PO/ZP/12/2013/CNK/IS)