Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

PRZEPROWADZENIE JAKOŚCIOWEGO BADANIA CZŁONKÓW KLUBU KOPERNIKA ORAZ BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI TYPU TAJEMNICZY KLIENT (CZĘŚCI NR 1 I 2) PZP/ZP/31/2018/CNK/MK

Ogłoszenie o zamówieniu nr 585527-N-2018 z dnia 18.07.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1.1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz 1

Załącznik nr 1.2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz 2

Załącznik nr 2.1 - wzór umowy cz 1

Załącznik nr 2.2 - wzór umowy cz 2

Załącznik nr 3 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Formularz oferty - edytowalny

Załącznik nr 4 - Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 - Oświadczenia Wykonawcy - edytowalny

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innego podmiotu - edytowalny

Załącznik nr 6 - Wykaz usług

Załącznik nr 6 - Wykaz usług - edytowalny

Załącznik nr 7 - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - Wykaz osób - edytowalny