Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zapewnieniem obsługi eksploatacyjnej, oraz świadczenie usług serwisowych urządzeń kopiująco-drukujących SHARP.

DZP.261.1.2022.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe.


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie.