Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Szanowni Państwo, 

w Centrum Nauki Kopernik przygotowujemy obecnie szereg eksponatów do nowo tworzonej wystawy o przyszłości. Jeden z eksponatów dotyczy procesu Deep Learning. W załączniku znajdą Państwo opis koncepcji całego eksponatu. Zwracam się do Państwa z prośbą o przygotowanie wyceny budowy, dostawy oraz montażu eksponatu Deep Learning w siedzibie CNK. 

Czas realizacji zamówienia - do 31.07.2021 r.

Powyższe zapytanie ma na celu oszacowanie budżetu oraz zebranie informacji niezbędnych do ogłoszenia przetargu. W przypadku przesłania odpowiedzi na powyższe zapytanie dostaną Państwo zaproszenie do udziału w przetargu w momencie jego uruchomienia. 


 

Oferty proszę przesłać do środy 03.03.2021 r., na adres urszula.bajer@kopernik.org.pl.

 

Załącznik nr 1

 

Urszula Bajer

 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik. 

 

Pytania i odpowiedzi