Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zamawiający
Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa
NIP: 701-002-51-69
REGON: 140603313

Zakres przedmiotu zamówienia.
Wsparcie w procesach technologicznych związanych z drukarnią wewnętrzną CNK.
Wsparcie będzie polegało na obsłudze procesów technologicznych związanych z drukiem cyfrowym oraz introligatornią.
Procesy technologiczne wymagają specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wiedzy na temat obsługi maszyn drukujących oraz introligatorskich.
Do obowiązków wspierającego należy:
1) Obsługa maszyny drukującej Xerox DC700i wraz z urządzeniami wykańczającymi.
2) Obsługa gilotyny introligatorskiej
3) Obsługa falcerki kasetowej
4) Obsługa bigówki
5) Obsługa laminatora kieszeniowego
6) Obsługa laminatora
7) Obsługa rolsztancy
8) Obsługa okrawarki narożników
9) Obsługa oklejarki półautomatycznej
10) Obsługa plotera tnącego SUMMA
11) Obsługa drukarki OKI (CMYW)
12) Obsługa prasy termotransferowej
13) Znajomość procesów technologicznych związanych z w/w urządzeniami
14) Umiejętności praktyczne związane z introligatornią akcydensową oraz oprawą miękką i twardą.
15) Doświadczenie w wyklejaniu paneli informacyjnych technologią folii wycinanej ploterem.
Wymagania stawiane wykonawcy
1) Znajomość zagadnień technicznych związanych z drukiem cyfrowym.
2) Doświadczenie w pracy na stanowiskach introligatorskich – minimum 2 lata
3) Znajomość programów graficznych z pakietu Adobe oraz Corel
4) Znajomość procesów związanych z wycinaniem ploterowym na maszynach z nożem aktywnym w tym programu WinPlot.
5) Doświadczenie w oklejaniu i wyklejaniu paneli informacyjnych.
6) Dokładność
7) Cierpliwość
8) Komunikatywność na poziomie zagadnień technicznych.
9) Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
10) Umiejętność organizacji pracy w ramach powierzonych obowiązków
11) Obowiązkowość i terminowość
12) Umiejętność pracy pod presja czasu
13) Dyspozycyjność w ustalonym zakresie

Miejsce oraz termin wykonywania zleceń
Miejscem wykonywania zleceń jest siedziba zamawiającego Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 20.
Czas pracy jest regulowany ilością zleceń wewnętrznych.
Wynagrodzenie jest zależne od ilości przepracowanych roboczogodzin.

Ocena ofert.
Stawka godzinowa w ramach wsparcia jest stała w trakcie trwania umowy na rok 2018.
Podstawą przyjęcia kandydatury jest zdobycie największej ilości punktów max 100 punktów.
Głównym parametrem oceny są kompetencje a nie stawka za godzinę pracy.
Etap I
Wszystkie kompetencje deklarowane w  załączonym formularzu (kolumna 3) będą weryfikowane w rozmowie indywidualnej oraz prezentacji praktycznej. Każda pozytywna odpowiedź w kolumnie (3) formularza daje 1 punkt (wypełnia zgłaszający).
Etap II
Drugim etapem jest teoretyczna weryfikacja zgłoszonych w formularzu kompetencji w kolumnie (4). Każda pozytywna weryfikacja daje 1 punkt (wypełnia zleceniodawca).
Etap II
Trzecim etapem jest praktyczna weryfikacja zgłoszonych kompetencji. Każda pozytywna ocena w kolumnie (5) daje 1 punkt (wypełnia zleceniodawca).
Etap IV
Czwartym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna daje od 0 do 40 punktów (wypełnia zleceniodawca).
Do kolejnych etapów weryfikacji kwalifikują się osoby, które uzyskają w komunie (3) w ankiecie minimum 18 punktów oraz zaproponują stawkę poniżej średniej matematycznej wszystkich zgłoszonych ofert.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentu zgłoszenia z poniższego linku: t-u.pl/CNK/wsparcie_xerox-2018.pdf formularz PDF, oraz proponowanej stawki godzinowej netto na adres: tomasz.urbaniak@kopernik.org.pl wraz z dopiskiem „Działając na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wsparcia drukarni wewnętrznej

Na zgłoszenia czekamy do 18 lutego 2018 roku.