Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

ŚWIADCZENIE USŁUG POŚREDNICTWA W ZAKRESIE REZERWACJI I ZAKUPU MIEJSC NOCLEGOWYCH W HOTELACH W KRAJU I ZA GRANICĄ NA POTRZEBY CENTRUM NAUKI KOPERNIK 

PZP.260.14.2022.JG
Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,78882,d1363829a23d47b8e15ed465ba968e35.html