Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Pytania i odpowiedzi do zayptania ofertowego

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2023 roku o godzinie 14.00

 

Edit 15.03.2023: Zapytanie ofertowe nr SUS.262.3.2023 zostaje unieważnione. Przyczyną unieważnienia jest zbyt wysoka cena najkorzystniejszej oferty, która przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia.