Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Szacowanie wartości zamówienia w zakresie kompleksowej obsługi turystycznej konkursu Nauka Dla Ciebie 2022 na potrzeby Programu Nauka Dla Ciebie.

Znak sprawy: WY.262.27.2022

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.

 

Termin nadsyłania szacunku cenowego:

18.03.2022 do godziny 24:00

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2