Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wymiana chłodnic oraz silników wentylatorów w wieżach chłodniczych nr 1-3 w budynku Centrum Nauki Kopernik.

PZP.260.8.2022.KZ

Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,74908,b962ebd0d189b6729ffbd57e55aa7abd.html