Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

 

„Kompleksowa usługa logistyczna w ramach Letniej Szkoły Prototypowania 2023”

Numer postępowania: DZP.260.37.2023.KD

Przedmiotem zamówienia jest: wyżywienie, zapewnienie noclegu i atrakcji integracyjnej dla uczestników oraz koordynacja realizacji Letniej Szkoły Prototypowania.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20-25.08.2023.

Postępowania jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji
Link do postępowania : https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,134417,20b144f21f47cd4675506866739fae52.html 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

a) załączniku nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

b) załączniku nr 2 projektowane postanowieniach umowy.

 

Przedmiot zamówienia realizowany i finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W roku 2023 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 26. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.