Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załączniki 2- 7, 15 do SIWZ

Załączniki 2- 7, 15 do SIWZ edytowalne

Załącznik 8 do SIWZ Technologia utrzymania czystości

Załącznik nr 10 do SIWZ plan terenu przynależnego