Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wynajem wystawy czasowej na lata 2022/2023.

PZP.260.15.2022.MSt

Tryb: zamówienie z wolnej ręki.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2022/S 070-18377 z dnia 8/04/2022.