Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Inspirator/Inspiratorka w Dziale Inspiracji Edukacyjnych i Naukowych

Miejsce pracy: Warszawa, Powiśle

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie interakcji ze zwiedzającymi w formie m.in. warsztatów i pokazów naukowych, prowadzonych na żywo (w siedzibie CNK) i wirtualnie, a także na zewnątrz (w ramach wyjazdów służbowych);
 • dbanie o atrakcyjność i poprawność metodyczną działań programowych kierowanych do zwiedzających CNK poprzez współpracę przy tworzeniu scenariuszy wydarzeń, zajęć i filmów edukacyjnych;
 • aktywny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę;
 • obsługa organizacyjna i techniczna prowadzonych zajęć.

Wymagania:

 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, zajęć lub pokazów dla różnych grup wiekowych;
 • umiejętności ciekawego i zrozumiałego przekazywania wiedzy odbiorcom w różnym wieku;
 • zdolność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków pracy;
 • komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole;
 • odpowiedzialność i inicjatywa w podejmowaniu działań;
 • gotowość do podróży służbowych;
 • czynne prawo jazdy kat. B;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1.

Mile widziane: 

 • doświadczenie w pracy scenicznej;
 • doświadczenie w pracy z dziećmi, doświadczenie w pracy / zainteresowania w obszarze edukacji  alternatywnej, pozaformalnej;
 • doświadczenie w popularyzowaniu nauki;
 • wykształcenie (lub bycie w trakcie kształcenia) w zakresie nauk ścisłych.

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • współpraca w przyjaznej atmosferze w zgranym i kreatywnym zespole;
 • szansa zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
 • benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie karty MultiSport, dofinansowanie nauki języka obcego, vouchery do CNK, dostęp do Legimi, świadczenia z ZFŚS).

Oferujemy elastyczne godziny pracy w tygodniu i w weekendy 
zgodnie z grafikiem planowanym z wyprzedzeniem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojej aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do 14.10.2022 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane. 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.