Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy w Dziale Zamówień Publicznych na stanowisku

Specjalisty / Starszego Specjalisty ds. zamówień publicznych

 

Twoje zadania:

 • zapewnienie obsługi formalno-prawnej zamówień publicznych, do których udzielenia stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – pełnienie funkcji Sekretarza Komisji przetargowej (przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań),
 • sporządzanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz ich aktualizacja,
 • sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 • weryfikowanie wewnętrznych dokumentów finansowych (wniosków finansowych) pod kątem ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodności z planem zakupów oraz planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • zapewnienie merytorycznym komórkom organizacyjnym Centrum Nauki Kopernik wsparcia – informacji formalno-prawnych w zakresie udzielania zamówień publicznych.

 

Aplikuj, jeśli posiadasz:

 • 2 lata (Specjalista) lub 5 lat (Starszy Specjalista) doświadczenia zawodowego w pracy w instytucji sektora finansów publicznych w obszarze związanym z realizacją zamówień publicznych, do udzielania których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie przygotowywania dokumentacji oraz prowadzeniu postępowań przetargowych,
 • wykształcenie wyższe - min. studia licencjackie,
 • umiejętność zarządzania dokumentacją,
 • zdolności analityczne,
 • bardzo dobrą organizację pracy i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, dokładność i sumienność,
 • umiejętność obsługi programów z pakietu MS Office.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie związane z obsługą formalno-prawną zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych  (przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań przetargowych w ramach projektów),
 • doświadczenie związane w pracy w instytucje realizującej zamówienia z zakresu działalności kulturalnej lub badawczo-rozwojowej.

 

Dlaczego warto z nami pracować?

 • oferujemy stabilne warunki zatrudnienia - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • umożliwiamy rozwój zawodowy w obszarze zamówień publicznych,
 • zapewniamy wprowadzenie w zakres obowiązków oraz pomoc zespołową w przypadku sytuacji niejednoznacznych,
 • Oferujemy benefity pracownicze (m.in. prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie karty Multisport, Legimi, świadczenia z ZFŚS).

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 25.09.2022 r.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl