Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK  

poszukuje osoby do pracy na stanowisku: 

 

Specjalisty ds. Projektów Unijnych i Dotacji 

Miejsce pracy: Warszawa 

Kopernik to zespół ludzi o zróżnicowanych pasjach i zainteresowaniach, otwartych, ciekawych świata i gotowych na niekonwencjonalne wyzwania. Dołącz do nas! 

Zakres obowiązków:  

 • Monitorowanie dostępnych funduszy krajowych i europejskich 

 • Wyszukiwanie źródeł finansowania i weryfikacja możliwości pozyskania dofinansowania 

 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wybranych konkursów w ramach obowiązujących programów (programy europejskie, m.in. Horyzont 2020, programy operacyjne krajowe iregionalne, itp.) i konkursów grantowych (m.in. granty badawcze, programy finansowane z budżetu państwa, fundusze korporacyjne, itp.) 

 • Współpraca z działami merytorycznymi przy tworzeniu koncepcji merytorycznych projektów 

 • Udział w tworzeniu budżetów i harmonogramów realizacji projektów 

 • Współpraca w zakresie realizacji projektów w tym monitorowanie wskaźników, harmonogramów i budżetów realizowanych projektów 

 • Rozliczanie otrzymanych środków zewnętrznych, w tym weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu i zasadami finansowania 

 • Przygotowywanie wniosków o płatność, sprawozdańraportów 

 • Kontakt i współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi w zakresie rozliczania i sprawozdawczości 

Wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe 

 • Min. 2-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 

 • Znajomość dokumentów, procedur i szczegółowych wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (środki publiczne krajowe i europejskie) 

 • Umiejętność pracy w zespole 

 • Skrupulatność 

 • Bardzo dobra organizacja pracy 

 • Znajomość programu MS Office 

 

Oferujemy: 

 • O