Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista w Laboratorium Fizycznym

Miejsce pracy: Warszawa

 

Twoje zadania:

 • tworzenia i wdrażania scenariuszy zajęć w laboratorium;
 • nadzorowanie treści merytorycznych związanych z fizyką w projektach zespołu PPK;
 • prowadzenie zajęć w laboratoriach CNK;
 • współpraca z nauczycielami w działaniach bieżących i projektowych;
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych dot. rozwiązań edukacyjnych;
 • bieżący nadzór i zapewnienie sprawnego funkcjonowania laboratorium;
 • współpraca z innymi działami w zakresie zapewnienia sprawnej działalności programowej laboratorium fizycznego;
 • zakup aparatury badawczo rozwojowej do nowego laboratorium;
 • przygotowanie i organizacja różnego typu eventów naukowych, filmów naukowych;
 • kontrola stanu technicznego sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, kontrola zużycia materiałów i odczynników, składanie zamówień;
 • przygotowanie i realizacja wieloletnich i rocznych planów działalności standardowej oferty programowej;
 • nadzór nad sprzętem umożliwiającym realizację działań programowych;
 • kontrola wykonania i rozliczania umów.

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • wykształcenie wyższego - kierunek fizyka;
 • doświadczenia w pracy w laboratorium w tym zaliczone przedmioty laboratoryjne;
 • doświadczenia w pracy dydaktycznej;

Oraz:

 • umiejętności przystosowywania się do zmiennych priorytetów i warunków;
 • twórczego podejścia do rozwiazywania problemów;
 • bardzo dobrej organizacji pracy i wskazywania priorytetów;
 • umiejętności planowania, organizacji i nadzoru pracy;
 • wysoko rozwiniętych umiejętności współpracy z ludźmi na różnych poziomach organizacji;
 • biegłej obsługi komputera w szczególności pakiet Ms Office;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.

Mile widziane:

 • doświadczenie w popularyzacji nauki;
 • znajomość stosowania metody badawczej w edukacji;
 • doświadczenie pracy projektowej;
 • doświadczenie w obszarze edukacji formalnej.

 

Dlaczego warto do nas dołączyć:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu;
 • udział w nowatorskich projektach badawczo-rozwojowych;
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów;
 • inspirujące i profesjonalne środowisko pracy;
 • benefity pracownicze (m.in. opiekę medyczną, dofinansowanie karty multisport, świadczenia z ZFŚS).

  Zatrudniana osoba będzie realizować agendę badawczą stanowiącą załącznik do wniosku numer: RPMA.01.01.00-14-9876/17 o tytule ,, Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”.

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 25.06.2021 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl