Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy w Dziale Promocji i Komunikacji na stanowisku:

Młodszy Specjalista – asystent finansowy

Miejsce pracy: Warszawa Centrum

 

Poszukujemy osoby, która będzie potrafiła w zgiełku kreatywnego działu, odnaleźć spokój i przeprowadzić za rękę pracowników działu przez meandry przetargów i finansów publicznych. Osoba, której szukamy powinna wyróżniać się umiejętnościami niezbędnymi do planowania budżetów, zmysłem analitycznym, dobrą organizacją pracy własnej oraz wiedzieć jak postępować przy napiętych harmonogramach.

Jeżeli posiadasz powyższe cechy zapraszamy do  udziału w rekrutacji!

Zakres zadań:

 1. współpraca z kierownikiem działu oraz pracownikami w zakresie budżetu działu, w tym:
  1. koordynowanie prac działu dotyczących planowania budżetu
  2. monitorowanie realizacji i opracowywanie kwartalnych zestawień oraz korekt budżetu
  3. pomoc przy opracowaniu wniosków finansowych, rozeznań rynku, zgodność z regulaminem prawa zamówień publicznych instytucji
  4. monitorowanie i archiwizowanie wniosków finansowych oraz umów;
  5. przygotowywanie i rozliczanie delegacji
  6. wsparcie w procesie przeprowadzania przetargów
  7. prowadzenie prac komisji przyznającej patronaty honorowe CNK
 2. prowadzenie dokumentacji działu, w tym:
  1. dokumentowanie spotkań działu, prowadzenie rejestru pism
  2. korespondencji z potencjalnymi partnerami i oferentami
  3. prowadzenie archiwum (raporty, dokumenty, bazy kontaktów) działu 
  4. wsparcie organizacji pracy biurowej 
 3. wsparcie działań promocyjnych w zakresie:
  1. dystrybucji i produkcji materiałów promocyjnych i informacyjnych
  2. opracowywanie wykresów, prowadzenie obliczeń w zakresie prac prowadzonych przez dział

Wymagania:

 • co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat studiów
 • praktyczna znajomość Microsoft Office w szczególności bardzo dobra znajomość Microsoft Excel oraz dobra znajomość Microsoft SharePoint
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej również pod presją czasu i w zmieniających się okolicznościach
 • umiejętność i doświadczenie pracy w zespole
 • skuteczna, efektywna komunikacja
 • orientacja w prawie zamówień publicznych oraz w rozliczaniu projektów dotowanych będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze etatu,
 • ciekawe wyzwania w prestiżowej instytucji kultury,
 • pracę w nowoczesnym budynku zlokalizowanym przy stacji metra,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • benefity pracownicze (m.in. dofinansowanie nauki języka obcego, ZFŚS, karta multisport, prywatna opieka medyczna).

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do dnia 14.08.2019 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

 

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

 

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl