Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zostań wolontariuszką/wolontariuszem Festiwalu Przemiany! 
 

Przemiany to interdyscyplinarny festiwal poświęcony projektowaniu przyszłości. Poprzez wystawy, koncerty, wykłady i wydarzenia artystyczne krytycznie przyglądamy się zmianom zachodzącym wokół nas.  

W tym roku spotykamy się w dniach 3–6 października. Tym razem skupimy się na temacie żywności. Zastanowimy się nad różnorodnymi kwestiami związanymi z przemysłem spożywczymjaki znamy dziś i porozmawiamy o żywności przyszłości, z którą dopiero się oswajamy.  

Od rewolucji rolniczej upłynęło 12 tys. lat  przez cały ten okres człowiek na wiele różnych sposobów kształtował świat naturalny, a w szczególności te jego elementy, którymi się żywił. Jak zatem rozumieć kwestie naturalności i sztuczności żywnościCzy żywność modyfikowana za pomocą inżynierii genetycznej różni się od żywności modyfikowanej przez człowieka na inne sposoby? Czy masowa produkcja mięsa in vitro zastąpi niebawem hodowlę przemysłową zwierząt? Czy wertykalne uprawy hydroponiczne upowszechnią się w miastach? Jak zmieni się nasza dieta, kiedy oprzemy ją na wynikach badań genomu i mikrobiomu – biologicznych czynników zawiadujących tym, jak nasze organizmy wykorzystują to, co jemy? Te i wiele innych pytań postawimy ekspertom z różnych dziedzin. Na festiwalu, oprócz ludzi nauki i techniki, pojawią się bowiem również dziennikarze, przedsiębiorcy, aktywiści, projektanci, artyści oraz prawnicy. 

 

Do zadań wolontariuszy i wolontariuszek będzie należeć: 

  • obsługa recepcji festiwalu; 

  • oprowadzanie po wystawie; 

  • udzielanie informacji i pomaganie uczestnikom Festiwalu. 
     

W zamian oferujemy: 

  • vouchery do Centrum Nauki Kopernik oraz Planetarium; 

  • ubezpieczenie NNW; 

  • zaświadczenie o odbytym wolontariacie. 
     

Wszystkie osoby przyjęte na wolontariat zostaną przeszkolone z obsługi wystawy oraz wiedzy ogólnej na tematy związane z festiwalem. Termin szkolenia: 21 września 2019 r. 

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do piątku 30 czerwca