Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

 

 

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

 

poszukuje osoby do pracy na stanowisku

 

Specjalisty d.s. instalacji niskoprądowych i automatyki budynkowej

 Miejsce pracy: Warszawa, Powiśle (blisko stacji metra)

 

 

Kopernik to zespół ludzi o zróżnicowanych pasjach i zainteresowaniach, otwartych, ciekawych świata i gotowych na niekonwencjonalne wyzwania. Dołącz do nas!

 

 

Zakres obowiązków:

 

 • Rozwiązywanie problemów związanych ze zintegrowanym systemem automatyki budynkowej BMS, w tym zarządzaniem HVAC i oświetleniem, właściwym działaniem kontrolerów i oprogramowania umożliwiającego sterowanie, monitorowanie zużycia energii
 • Nadzór nad utrzymaniem w dobrym stanie technicznym instalacji niskoprądowych, sieci LAN, automatyki budynkowej BMS, systemów SSP, DSO, KD, CCTV, SSWiN oraz zlecanie i odbieranie usuwanych awarii i usterek
 • Organizacja i nadzór nad wykonywaniem przeglądów konserwacyjnych i napraw systemów niskoprądowych; między innymi systemów sygnalizacji pożaru SSP, dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO, systemów telewizji dozorowej CCTV, systemów kontroli dostępu KD, systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
 • Zgłaszanie i uzasadnianie potrzeb dotyczących modernizacji systemów automatyki budynkowej BMS, sieci LAN w celu zwiększania efektywności ich wykorzystania do zarządzania instalacjami oświetleniowymi, grzewczymi, klimatyzacyjnymi oraz współuczestniczenie w sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia
 • Weryfikacja projektów instalacji teletechnicznych, DTR urządzeń , przedmiarów robót i kosztorysów robót instalacyjnych oraz kompletowanie i archiwizowanie wymaganej dokumentacji technicznej systemów bezpieczeństw
 • Ścisła współpraca z specjalista ds. elektrycznych, specjalistą ds. bezpieczeństwa oraz działem IT

 

Aplikuj, jeśli posiadasz:

 

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne (elektrotechnika, elektromechanika, elektronika, automatyka, telekomunikacja lub pokrewne)
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku m.in. 2 lata
 • Znajomość instalacji niskoprądowych, systemów automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej (systemów LAN miedzianych i światłowodowych, systemów zabezpieczeń technicznych i przeciwpożarowych)
 • Umiejętność czytania planów elektrycznych, posługiwania się dokumentacją DTR i schematami elektronicznymi
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m oraz  świadectwo kwalifikacyjne SEP do 1kV

 

Warto z nami pracować:

 

 • Oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Zapewniamy pracę w zgranym i kreatywnym zespole
 • Umożliwiamy możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • Zapewniamy benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie karty MultiSport, dofinansowanie nauki języka obcego, vouchery do CNK, dostęp do Legimi, świadczenia z ZFŚS)

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do dnia 11.11.2022 r.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

 

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 

1. Informujemy, że administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl