Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy w Dziale Promocji i Komunikacji na stanowisku

Specjalista grafik

umowa na zastępstwo, miejsce pracy: Warszawa, ul. Moniuszki 1A

 

Zadania na stanowisku:

 

 • Projektowanie materiałów graficznych (m.in. plakatów, broszur, ulotek, publikacji, reklam, na stronę internetową i portale społecznościowe); informacyjnych dotyczących działalności instytucji oraz promujących bogatą ofertę Kopernika - obejmującą wystawy i planetarium, ale także programy realizowane z partnerami, w obrębie budynku oraz poza nim
  (z działaniami CNK można się zapoznać przeglądając stronę internetową www.kopernik.org.pl)
 • Proponowanie rozwiązań graficznych adekwatnych do potrzeb – kreatywnych, zrozumiałych, spójnych z charakterem instytucji; z zastosowaniem różnych technik dopasowanych do kontekstu.
 • Opieka nad identyfikacją wizualną CNK i marek projektowych
 • Współpraca projektowa przy tworzeniu systemu informacji wizualnej CNK.
 • Współpraca z zespołem Kopernika w celu dobrej orientacji w prowadzonych działaniach; w tym doradzanie w procesie wspólnego rozwiązywania spraw zw. z grafiką i wzornictwem.

 

Wymagania:

 

 • Znajomość aktualnych trendów w projektowaniu graficznym
 • Doświadczenie w tworzeniu identyfikacji wizualnych, kampanii wizerunkowych, materiałów do druku, jak i cyfrowych
 • Biegła znajomość programów pakietu Adobe, przede wszystkim: Photoshop, Indesign, illustrator
 • Umiejętność godzenia zadań kreatywnych i rutynowych
 • Wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Zaangażowanie
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, w zmieniających się dynamicznie warunkach
 • Umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:  

 

 • Umowę o pracę na zastępstwo na 9 miesięcy (styczeń-wrzesień 2020 r.)
 • Pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole
 • Ciekawe wyzwania w nowej, prestiżowej instytucji kultury
 • Możliwość rozwoju zawodowego

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji

za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do dnia 03.12.2019 r.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

 

 

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 

 

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

 

 

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl