Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Główny Specjalista ds. fundraisingu

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • opracowanie i wdrażanie strategii fundraisingowej CNK,
 • współtworzenie i realizacja kampanii fundraisingowych, w tym planowanie budżetu oraz harmonogramu, a także kontrola poziomu ich wykonania,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi,
 • koordynowanie pracy podległego zespołu projektowego,
 • rozwój i obsługa narzędzi wykorzystywanych w działaniach fundraisingowych,
 • pozyskiwanie i budowanie bazy kontaktów darczyńców indywidualnych i korporacyjnych oraz sponsorów,
 • przygotowywanie ofert, negocjacje warunków współpracy i umów z potencjalnymi darczyńcami oraz sponsorami,
 • obsługa wykonania zobowiązań wykonywanych na rzecz sponsorów i darczyńców,
 •  zarządzanie kontaktami oraz utrzymywanie i budowanie długotrwałych relacji z darczyńcami, monitorowanie efektów działań fundraisingowych w CNK i innych podejmowanych na rynku,
 • współpraca przy działaniach promocyjnych CNK.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • wiedza dotycząca fundraisingu oraz zainteresowanie nowościami w tym zakresie,
 • wiedza ogólna pozwalająca na rozumienie zagadnień dot. prawa, ekonomii, marketingu,
 • umiejętność planowania budżetu, rozliczania kosztów i przychodów,
 • biegła znajomość języka angielskiego (min. B2),
 • umiejętność analizy danych,
 • komunikatywność, umiejętność  skutecznego prowadzenia negocjacji,
 • umiejętność dopasowywania się do potrzeb odbiorców, inicjatywa w kontaktach z ludźmi,
 • zdolność organizacji pracy własnej i podległego zespołu,
 • otwartość, odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • znajomość i zrozumienie zasad działania instytucji kultury lub sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu,
 • ambitne wyzwania w prestiżowej instytucji kultury,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • benefity pracownicze (m.in. opieka medyczna, dofinansowanie nauki języków obcych i karty multisport, ZFŚS).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojej aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego

do dnia 30.10.2019 r.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

 

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl