Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

 

poszukuje osoby do pracy w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego na stanowisku

Specjalista ds. badań społecznych

 

Miejsce pracy: Warszawa, Powiśle

 

Do naszego zespołu szukamy socjolożki lub socjologa, której/ którego kompetencje pomogą nam lepiej zrozumieć uwarunkowania rozwoju kompetencji i wpływ, jaki ma na nie środowisko uczenia się. Nawiążemy współpracę z osobą, która lubi badania terenowe i chętnie sprawdza nowe metodologie
i podejścia, ale jednocześnie posiada solidną wiedzę metodologiczną.

 

Zakres obowiązków:

 • tworzenie narzędzi badawczych, które umożliwią eksplorację nowych obszarów związanych z uczeniem się – w szkole i w centrum nauki,
 • koordynacja wyznaczonych działań i wydarzeń badawczych realizowanych przez zespół,
 • tworzenie raportów, publikacji i rekomendacji – zarówno wewnętrznych dla innych Działów CNK, jak i naukowych i przeznaczonych dla czytelników zewnętrznych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu socjologii lub psychologii społecznej,
 • min. 3 lata praktyki badawczej w obszarze socjologii edukacji lub socjologii kultury,
 • ugruntowana wiedza z zakresu metodologii badań ilościowych i jakościowych, w tym dobra znajomość literatury przedmiotu,
 • umiejętność tworzenia syntez i sprawnego wypowiadania się na piśmie,
 • znajomość języka angielskiego (min. B2),
 • samodzielność w organizacji pracy własnej,
 • umiejętność współpracy w zespole.

 

Mile widziane:

 

 • doświadczenie w pracy naukowej z zakresu nauk społecznych,
 • doktoranci z dziedzin zbliżonych zakresem do niniejszego ogłoszenia.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju kompetencji w obszarze badań uczenia się poprzez kontakty i współpracę z wybitnymi naukowcami z Polski i zagranicy,
 • pracę, która polega na ciągłym uczeniu się, zmianie i rozwoju dla badawcza,
 • ambitne wyzwania zawodowe w prestiżowej instytucji kultury,
 • benefity pracownicze (m.in. ZFŚS, karta multisport, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie nauki języków obcych).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojej aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego

do dnia 16.09.2019 r.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, że administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres
  e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres
  e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl