Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

oferuje

PŁATNY STAŻ w Dziale Księgowym

 

Jeśli chcesz rozwijać wiedzę i umiejętności w obsłudze księgowej Centrum Nauki Kopernik,

a przy tym zdobywać doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury

 prześlij nam swoją aplikację.

 

 

Miejsce siedziby CNK: Warszawa

 

 

Co będzie należało do Twoich zadań:

 • wsparcie Działu Księgowego w czynnościach zamknięcia roku i badania sprawozdania finansowego,
 • wsparcie Działu Księgowego w wyliczaniu delegacji,
 • wsparcie Działu Księgowego przy wprowadzaniu dokumentów do systemu Symfonia ERP Finanse i Księgowość,
 • realizowanie zadań związanych z obiegiem dokumentów księgowych,
 • archiwizowanie dokumentów księgowych.

 

Czego oczekujemy:

 • studentki/a (3-5 roku studiów) lub absolwentki/a kierunku Finanse i Rachunkowość lub Rachunkowość (lub kierunki pokrewne),
 • znajomości programu Excel na co najmniej poziomie podstawowym,
 • umiejętności wykonywania pracy wymagającej dokładności i skrupulatności,
 • chęci zdobywania wiedzy z zakresu rachunkowości,
 • dyspozycyjności 20 godzin tygodniowo,
 • mile widziana będzie znajomość języka angielskiego.

 

Co oferujemy:

 • trzymiesięczny płatny staż w terminie listopad 2018 r.- styczeń 2019 r.,
 • elastyczne godziny pracy od poniedziałku do piątku między 8:00-17:00 (do uzgodnienia),
 • udział w zadaniach dających możliwości rozwoju.

 

Osoby zainteresowane prosimy o  wysyłanie CV poprzez formularz aplikacyjny

 za pośrednictwem strony internetowej

do dnia 19.10.2018r.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl