Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

 

Młodszy Specjalista ds. kadr i płac

w Dziale Kadr i Rozwoju Zawodowego

w ramach projektu Naukobus

 ( ½ etatu )

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zadania:

 • prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • przygotowywanie wewnętrznych analiz i raportów z zakresu płac oraz kosztów pracy,
 • weryfikacja i wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego,
 • nadzór nad badaniami okresowymi pracowników,
 • ewidencja i rozliczanie czasu pracy,
 • wsparcie przy naliczaniu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku pracy,
 • znajomość Kodeksu Pracy,
 • bardzo dobra znajomość Microsoft Office, w szczególności programu Excel,
 • wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne.

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość programu kadrowo-płacowego „Symfonia” oraz Płatnik,
 • znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony w wymiarze ½ etatu ( 02.2018 - 31.12.2018 r.),
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury,
 • przyjazną atmosferę i inspirujące środowisko pracy,
 • benefity pracownicze (m.in. opieka medyczna, karta multisport).

 

„Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest w ramach wspólnego programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”, w ramach którego realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”.

Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 29.12 2017 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2018

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV

poprzez formularz aplikacyjny za pośrednictwem strony internetowej

 do dnia 14.02.2018 r.

 

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych
w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y,
że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie
(kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, a dane nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

 

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl