Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

W związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji budowy budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego,  CENTRUM NAUKI KOPERNIK poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Manager Informacji BIM/Główny Specjalista ds. informacji BIM

Miejsce pracy: mazowieckie/ Warszawa

Zatrudnienie na ½ etatu

Zakres obowiązków:

 

 • zarządzanie wspólnym środowiskiem danych;
 • zarządzanie informacjami o projekcie;
 • kontrola współpracy międzybranżowej i wymiany informacji między wszystkim uczestnikami procesu inwestycyjnego.
   

w szczególności:

 

 • przyjmowanie i weryfikowanie zgodności dostarczanych modeli z wymaganiami określonymi w Planie realizacji BIM (bezpieczeństwo i integralność danych); 
 • stała kontrola ustalonego Planu Realizacji BIM poprzez sprawdzanie jego wykonania według zakresu odpowiedzialności wszystkich stron biorących udział w procesie inwestycyjnym oraz nadzór i uaktualnianie najbardziej istotnych etapów realizacji Inwestycji oraz wprowadzanie zweryfikowanych danych do harmonogramu realizacji Inwestycji;
 • kontrola i wsparcie rzeczywistego poziomu koordynacji międzybranżowej i wymiany informacji związanych z Inwestycją i bieżące raportowanie statusu działań;
 • sprawdzanie poprawności raportów z kolizji występujących podczas realizacji Inwestycji oraz zastosowanych rozwiązań we współpracy z inspektorami branżowymi i Pracownią Inwestycji CNK;
 • monitorowanie i raportowanie Zamawiającemu zmian kosztów i harmonogramu podczas realizacji Inwestycji;
 • monitorowanie procedury dokumentowania zmian, archiwizacji i inspekcji informacji modelu BIM z uczestnikami procesu inwestycyjnego i raportowanie Zamawiającemu;
 • monitoring rynku i bieżące dostarczanie uczestnikom procesu inwestycyjnego informacji o nowych możliwościach oferowanych przez aplikacje BIM i ich ewentualne wdrażanie w zespole;
 • udział w naradach koordynacyjnych i spotkaniach organizacyjnych;
 • archiwizacja powykonawcza dokumentacji budowlanej.

 

Wymiana informacji i zarządzanie modelem będzie się odbywało na platformie chmurowej CDE.

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe techniczne- budowlane;
 • ukończone studia lub szkolenia z zakresu technologii BIM;
 • udokumentowane doświadczenie w pełnieniu funkcji managera BIM lub managera informacji BIM przy inwestycjach powyżej 5000m2;
 • umiejętność myślenia strategicznego i tworzenia długofalowych programów działania;
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • komunikatywność, bardzo wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

 

 • znajomość programów obsługujących technologię BIM -Revit, Navisworks Manage, Solibri

oraz modelowania VR.

Oferujemy:

 • umowę na czas określony do dnia 31.12.2018 z możliwością przedłużenia do czasu ukończenia budowy budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na ½ etatu;
 • inspirujące i profesjonalne środowisko pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o  wysyłanie aplikacji przez stronę internetową

 do dnia 12.02.2018 r.

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, a dane nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl