Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku

Edukator w Laboratorium (Fizycznego lub Robotycznego)

Miejsce pracy: Warszawa, Powiśle

 

Twoje zadania:

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz osób dorosłych w Laboratoriach Centrum Nauki Kopernik zgodnie z przyjętymi scenariuszami, przy czym wiodącą pracownią będzie Laboratorium Fizyczne lub Robotyczne,
 • prowadzenie zajęć w przestrzeniach laboratoriów Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego,
 • prace techniczne związane z prowadzeniem zajęć w laboratoriach (przygotowywanie sprzętu, odczynników, zapewnianie wyposażenia itd.),
 • tworzenie i wdrażania scenariuszy zajęć,
 • czynny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę.

 

Aplikuj, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe w zakresie fizyki, robotyki, mechatroniki lub nauk pokrewnych,
 • masz doświadczenie naukowe, dydaktyczne lub w zakresie popularyzacji nauki (ok. 2 lata),
 • jesteś osobą komunikatywną i otwartą na współpracę ze specjalistami różnych dziedzin,
 • jesteś osobą odpowiedzialną i terminową,
 • masz gotowość do pracy według elastycznego grafiku (również w weekendy),
 • masz w sobie otwartość na dopasowywanie się do zmieniających się warunków pracy.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w szkole lub innej instytucji edukacyjnej,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • dobra znajomość języka angielskiego .

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy w tygodniu i w weekendy zgodnie z grafikiem planowanym z wyprzedzeniem (równoważny czas pracy),
 • współpracę w przyjaznej atmosferze w kreatywnym zespole,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów,
 • inspirujące i profesjonalne środowisko pracy,
 • Benefity pracownicze (m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie nauki języka obcego, vouchery do CNK, dostęp do Legimi, świadczenia z ZFŚS).

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do dnia 18.11.2022 r.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl