Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osób do pracy na stanowisku:

 

Specjalisty ds. zaopatrzenia

w ramach Inicjatywy SOWA – Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności

Inicjatywa „SOWA - Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Wsparcie zespołu technicznego w realizacji zapotrzebowania logistycznego i materiałowego
 • Udział w opracowaniu planów zakupu towarów, przygotowywanie zamówień, nadzór nad stanami magazynowymi
 • Przygotowywanie zapytań ofertowych z zakresu zakupów materiałów, usług
 • Analiza ofert, analiza rynku i poszukiwanie alternatywnych dostawców
 • Kontrola terminowości i jakości zamówień realizowanych przez dostawcę
 • Ustalanie i negocjowanie warunków współpracy z dostawcami
 • Serwisowe wsparcie on-line (infolinia, www, e-mail)

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne (preferowane kierunki: logistyka, transport)
 • Min. 2 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (w dziale zaopatrzenia, planowania lub kontroli jakości)
 • Zdolności analityczne
 • Znajomość rysunku technicznego i umiejętność analizowania dokumentacji projektowej
 • Podstawowa wiedza techniczna i znajomość branży technicznej
 • Doskonała organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją
 • Sprawna obsługa MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolności negocjacyjnych
 • Dbałość o szczegóły oraz zorientowanie na cel
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Gotowość pracy w systemie zmianowym

 

Mile widziane:

 • Znajomość języka angielskiego
 • Znajomość PZP oraz umiejętność analizy warunków SIWZ
 • Doświadczenie w pracy z podmiotami publicznymi
 •  
 • Umowę o pracę na czas określony do 31.12.2023 r. z możliwością kontynuacji współpracy
 • Umożliwiamy udział w ciekawym projekcie edukacyjnym w nowoczesnej instytucji kultury
 • Benefity pracownicze (m.in. prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie karty multisport, szkolenia, Legimi, vouchery do CNK)

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 26.09.2021 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl