Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. edukacji w Pracowni Edukacji

Miejsce pracy: Warszawa

Poszukujemy twórczej, otwartej na nowe wyzwania i samodzielnej osoby do zespołu Pracowni Edukacji Centrum Nauki Kopernik. Pracownia Edukacji to grupa specjalistów różnych dziedzin nauki, ludzi o różnym doświadczeniu zawodowym. Tworzymy i promujemy rozwiązania edukacyjne zwiększające zainteresowanie nauką oraz nią inspirowane. Prototypujemy i wdrażamy metody angażujące uczestników w działanie, zwiększające samodzielność w procesie uczenia się. Wspieramy budowanie międzynarodowych sieci działających na rzecz rozwoju edukacji.  Realizujemy programy i projekty edukacyjne m.in. Klub Młodego Odkrywcy, ESERO, Konstruktorów Marzeń, animując społeczności praktyków i teoretyków edukacji; ucząc się od siebie wzajemnie.

Twoje zadania:

 • opracowanie koncepcji i realizacja wybranych wydarzeń edukacyjnych np. seminariów, konferencji, warsztatów, szkoleń;
 • propagowanie aktywnych metody nauczania i uczenia się np. tworzenie publikacji, wystąpienia publiczne;
 • nawiązywanie kontaktów, budowanie relacji z przedstawicielami różnych środowisk edukacyjnych;
 • opracowanie, prototypowanie i wdrażanie rozwiązań edukacyjnych wykorzystujących metodę badawczą m.in. scenariuszy zajęć, warsztatów; tworzenie materiałów edukacyjnych;
 • współpraca z pracownikami Pracowni Edukacji i innych działów CNK przy realizacji powierzonych działań;
 • pozyskiwanie i koordynacja pracą  wykonawców zewnętrznych  w powierzonych działaniach m.in.: obsługa umów i nadzór nad realizacją zadań;
 • wydatkowanie budżetu w powierzonych działaniach, w tym m.in. opracowanie wniosków finansowych, realizacja umów, rozliczanie faktur i rachunków; zgodnie z zasadami CNK
 • pozyskiwanie danych służących raportowaniu i archiwizowanie dokumentacji powierzonych działań, zgodnie z zasadami CNK.

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • co najmniej 3 letniego doświadczenia w pracy dydaktycznej/edukatorskiej w szczególności w edukacji formalnej/nieformalnej (uczelnia, ośrodek doradztwa nauczycieli, instytucja edukacyjna, NGO, szkoła);
 • wykształcenia wyższego- mile widziane w zakresie nauk przyrodniczych lub ścisłych;
 • praktycznej znajomości zagadnień edukacyjnych (pedagogia i pedagogika) oraz metod nauczania/uczenia się (dydaktyka, w szczególności nauk przyrodniczych i ścisłych) a także zainteresowania rozwojem w tym obszarze;
 • bardzo dobrej znajomości środowisk edukacyjnych w Polsce, mile widziane też zagranicą;
 • doskonałej polszczyzny, doświadczenia w tworzeniu publikacji oraz wystąpieniach publicznych;
 • sprawności tworzenia treści przekazu i efektywnego komunikowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i kanałów komunikacji;
 • umiejętności zarządzania powierzonym budżetem;
 • doświadczenia w zarządzaniu pracą innych osób, szczególnie nadzorowania realizacji umów z podwykonawcami.
 •  
 • komunikatywnej znajomości j. angielskiego (B2);
 • rozwiniętych kompetencji komunikacyjnych;
 • umiejętności pracy w zespole i zarządzania małymi zespołami;
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej i zespołu.

 

Mile widziane:

 

 • doświadczenie w tworzeniu/współtworzeniu rozwiązań edukacyjnych m.in. scenariuszy zajęć, lekcji, warsztatów;
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń edukacyjnych.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • umożliwiamy udział w nowatorskich projektach edukacyjnych w prestiżowej instytucji kultury;
 • zapewniamy benefity pracownicze (m.in. opiekę medyczną, dofinansowanie karty multisport, świadczenia z ZFŚS).

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 26.09.2021r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl