Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

 

Zastępca Głównego Księgowego

 

Miejsce pracy: Warszawa, Śródmieście

 

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie deklaracji i dokumentacji podatkowej (VAT, CIT);
 • aktywny udział w procesie okresowego zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania raportów i sprawozdań finansowych;
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa podatkowego oraz ich bieżące wdrażanie;
 • optymalizowanie procesów księgowych i inicjowanie zmian w systemie księgowym;
 • bieżąca kontrola sald kont księgowych;
 • wsparcie merytoryczne zespołu księgowego;
 • weryfikacja projektów umów pod względem podatkowym i rachunkowym;
 • współpraca z audytorami finansowymi, organami podatkowymi, bankiem i innymi instytucjami w zakresie prowadzonych spraw i w ramach udzielonych pełnomocnictw;
 • wsparcie Głównego Księgowego w zarządzaniu podległym zespołem.

Wymagania:

 • praktyczne doświadczenie w sporządzeniu bilansu, rachunku zysków i strat, deklaracji CIT, plików JPK;
 • znajomość procedur księgowych oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu rachunkowości i podatków w szczególności ustawy o podatku VAT i PDOP;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z księgowością;
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu prawa podatkowego lub rachunkowości i finansów;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizę dokumentacji księgowej;
 • praktyczna znajomość MS Excel;
 • dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • znajomość obsługi programu finansowo-księgowego Symfonia ERP;
 • doświadczenie w rozliczeniach projektów B+R oraz projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju wiedzy i kompetencji merytorycznych;
 • pracę w kompetentnym, zgranym i wspierającym zespole;
 • pakiet benefitów;
 • biuro zlokalizowane w pobliżu stacji metra;
 • możliwość częściowej pracy zdalnej.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do dnia 07.09.2021 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl