Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Specjalisty – Fizyka w Pracowni Wydarzeń

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Dbanie o poprawność merytoryczną w zakresie tematów związanych z fizyką oraz działań realizowanych przez Pracownie Wydarzeń
 • Opracowywanie materiałów merytorycznych do nowych scenariuszy aktywności, konsultowanie i nadzorowanie treści, prowadzenie szkoleń i wprowadzeń merytorycznych dla zespołu
 • Współpraca przy tworzeniu scenariuszy wydarzeń, zajęć i filmów edukacyjnych
 • Współpraca z ekspertami i kołami naukowymi popularyzującymi nauki ścisłe
 • Prowadzenie interakcji ze zwiedzającymi w formie m.in. warsztatów i pokazów, prowadzonych na żywo i wirtualnie
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych online oraz wyjazdowych w ramach programu Nauka dla Ciebie
 • Aktywny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę
 • Obsługa organizacyjna prowadzonych zajęć

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie fizyki lub nauk pokrewnych
 • Umiejętności ciekawego i zrozumiałego przekazywania wiedzy odbiorcom w różnym wieku
 • Minimum dwa lata doświadczenia w zakresie popularyzacji nauki w obszarze fizyki
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu fizyki
 • Umiejętność dopasowywania się do zróżnicowanych potrzeb odbiorców
 • Zdolność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków pracy
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole
 • Odpowiedzialność i inicjatywa w podejmowaniu działań
 • Gotowość do podróży służbowych oraz czynne prawo jazdy kategorii B
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1

 

Mile widziane:

 • Doświadczenie naukowo-dydaktyczne
 • Doświadczenie w pracy scenicznej
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi
 • Doświadczenie w nagrywaniu i montażu krótkich form filmowych
 •  
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Zdobycie doświadczenia w rozpoznawalnej instytucji kultury
 • Przyjazna atmosfera w zespole i inspirujące środowisko pracy
 • Pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie karty multisport, dofinansowanie nauki języka obcego, szkolenia, vouchery do CNK, Legimi)

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 22.08.2021 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl