Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

 

poszukuje osoby do pracy w Dziale Wystaw na stanowisku

Specjalista - Projektant

 

Miejsce pracy: Warszawa, Powiśle

 

Szukamy kreatywnej osoby, która swoją wiedzą i doświadczeniem wesprze nasz multidyscyplinarny zespół w projektowaniu wystaw i eksponatów.

Mile widziane będzie doświadczenie w pracy projektowej związanej z wystawiennictwem.

 

Zakres obowiązków:
 

· Prototypowanie oraz projektowanie eksponatów interaktywnych i obiektów stanowiących elementy wystaw stałych, czasowych i mobilnych,

· Archiwizowanie tworzonej dokumentacji projektowej w postaci rysunków i opisów,

· Opracowywanie koncepcji scenograficznej wystaw i nadzór nad ich realizacją w oparciu o stworzone projekty,

· Projektowanie elementów graficznych związanych z wystawą, w tym przede wszystkim komunikatów ekspozycyjnych oraz opisów eksponatów,

· Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za koncepcję i treść eksponatów, konstrukcję i ich wykonanie,

· Przygotowywanie wniosków i części merytorycznej umów potrzebnych do realizacji projektów,

· Obsługa i kontrola realizacji umów zawieranych przez CNK na potrzeby projektów

 

Wymagania:
 

· Wykształcenie: ukończone studia (min. I stopnia) na kierunkach architektura, wzornictwo przemysłowe lub architektura wnętrz,

· Min. 3-letnie doświadczenie w pracy projektowej związanej z projektowaniem architektury, architektury wnętrz lub/i wzornictwa przemysłowego,

· Bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie i samodzielności w wykonywaniu zadań,

· Otwartość na zmiany, komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej

· Znajomość programów projektowych: Autocad, Sketchup, oraz graficznych: Photoshop, Illustrator

 

Mile widziane:

 

· praktyka tworzenia i realizacji umów z wykonawcami usługi oraz dostaw na potrzeby tworzenia eksponatów lub wystaw,

· doświadczenie w planowaniu i realizacji budżetu projektowego,

· znajomość zasad działania instytucji kultury lub sektora publicznego

 

Dlaczego warto do nas dołączyć?
 

· oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu;

· proponujemy elastyczne godziny pracy w równoważnym systemie czasu pracy;

· umożliwiamy zdobycie doświadczenia w rozpoznawalnej instytucji kultury;

· gwarantujemy przyjazną atmosferę w zespole i inspirujące środowisko pracy;

· zapewniamy benefity pracownicze (m.in. opiekę medyczną, dofinansowanie karty multisport, świadczenia z ZFŚS).

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 30.05.2021 r.


W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl. Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl