Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta

Miejsce pracy: Warszawa

 

Jeśli posiadasz doświadczenie w obsłudze klienta lub sprzedaży, jesteś komunikatywny i dobrze zorganizowany, a dodatkowo dobrze znasz język angielski oraz jesteś gotowa/y do pracy również w weekendy, prześlij do nas swoją aplikację!

 

Twoje zadania:

 • obsługa klienta w kasach Centrum, Planetarium oraz na infolinii CNK;
 • informowanie o ofercie, sprzedaż biletów w kasach i telefoniczna rezerwacja biletów;
 • obsługa systemu sprzedaży biletów oraz wystawianie faktur;
 • realizacja procesu rezerwacji wizyt dla zwiedzających;
 • zapewnienie wysokiego standardu obsługi klientów;
 • budowanie pozytywnych relacji z klientem.

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • wykształcenia min. średniego,
 • doświadczenia na stanowiskach związanych z obsługą klienta lub sprzedażą;
 • dobrej znajomości języka angielskiego (min. B1/B2);
 • komunikatywności, umiejętności pracy w zespole;
 • orientacji na klienta, wysokiej kultury osobistej;
 • skrupulatności i zaangażowania w wykonywaną pracę;
 • odporności na stres, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • dyspozycyjności do pracy zgodnie z grafikiem od poniedziałku do niedzieli;
 • gotowości do pracy zmianowej średnio 9 godzin jednego dnia.

Mile widziane:

 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej;
 • znajomość języka rosyjskiego i/lub ukraińskiego;
 • znajomość innego języka obcego;
 • ukończenie szkoleń z zakresu profesjonalnej obsługi klienta.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • proponujemy elastyczne godziny pracy w równoważnym systemie czasu pracy;
 • umożliwiamy zdobycie doświadczenia w rozpoznawalnej instytucji kultury;
 • gwarantujemy przyjazną atmosferę w zespole i inspirujące środowisko pracy;
 • zapewniamy benefity pracownicze (m.in. opiekę medyczną, dofinansowanie karty multisport, świadczenia z ZFŚS).

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 26.05.2021 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl