Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Młodszy Specjalista ds. Wydarzeń (fizyk/biolog)

Miejsce pracy: Warszawa

 

Twoje zadania:

 • prowadzenie interakcji ze zwiedzającymi w formie m.in. warsztatów i pokazów, prowadzonych na żywo i wirtualnie;
 • realizacja filmów edukacyjnych w ramach programu eKopernik (tworzenie scenariuszy, nagrania, montaż);
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych online w ramach programu Nauka dla Ciebie;
 • realizacja wyjazdów wystawy mobilnej oraz mobilnego Planetarium w ramach programu Nauka dla Ciebie (w drugim półroczu 2021);
 • współpraca przy tworzeniu scenariuszy wydarzeń;
 • aktywny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę;
 • obsługa organizacyjna i techniczna prowadzonych zajęć.

Czego od Ciebie oczekujemy :

 • wykształcenia wyższego min. I stopnia (lub ostatni roku studiów) w kierunku nauk ścisłych lub przyrodniczych - preferowane kierunki związane z fizyką i/lub biologią;
 • umiejętności ciekawego i zrozumiałego przekazywania wiedzy odbiorcom w różnym wieku;
 • gotowości do podróży służbowych;
 • czynnego prawa jazdy kategorii B;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1.

Oraz:

 • umiejętności dopasowywania się do zróżnicowanych potrzeb odbiorców;
 • zdolności szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków pracy;
 • komunikatywności oraz umiejętności współpracy w zespole;
 • odpowiedzialności i inicjatywy w podejmowaniu działań.

Mile widziane:

 • doświadczenie w popularyzowaniu nauki, pracy scenicznej i pracy z dziećmi;
 • doświadczenie w nagrywaniu i montażu krótkich form filmowych;
 • znajomość aplikacji ze zbioru Office 365 tj. OneDrive, Planner, SharePoint.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego lub części etatu;
 • umożliwiamy udział w ambitnych i nowatorskich projektach w prestiżowej instytucji;
 • gwarantujemy współpracę w przyjaznej atmosferze w zgranym i kreatywnym zespole;
 • zapewniamy benefity pracownicze (m.in. opiekę medyczną, dofinansowanie karty multisport, świadczenia z ZFŚS).

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 18.05.2021 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl