Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Opiekun/ka Gości - młodszy specjalista

Miejsce pracy: Warszawa

Zadaniem osób zatrudnionych na tym stanowisku będzie praca

w przestrzeni wystaw Centrum Nauki Kopernik – zapewnienie wysokiej jakości obsługi naszych gości.

Poszukujemy osób komunikatywnych, zaangażowanych i lubiących pracę z ludźmi,
które będą chętnie rozmawiać z naszymi gośćmi.

Twoje zadania:

 • aktywna i życzliwa obsługa gości podczas wizyt indywidualnych i grupowych w CNK;
 • dostrzeganie potrzeb gości i reagowanie zgodnie ze standardami CNK;
 • podstawowa obsługa techniczna eksponatów i przestrzeni wystawowej;
 • egzekwowanie przestrzegania regulaminu CNK przez gości;
 • reagowanie w sytuacjach kryzysowych (np. awarie techniczne, ewakuacja, pierwsza pomoc);
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku instytucji.

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • wykształcenia min. średniego;
 • dyspozycyjności i gotowości do pracy w weekendy;
 • podstawowej znajomości języka polskiego;
 • znajomości języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym.

Oraz:

 • otwartości i zdolności komunikacyjnych;
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności współpracy w zespole;
 • odporności na stres.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w obsłudze klienta;
 • doświadczenie w pracy z dziećmi;
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością;
 • znajomość innego, dodatkowego języka obcego.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego lub części etatu (1/2 lub 3/4) w systemie równoważnym;
 • proponujemy elastyczne godziny pracy w tygodniu i w weekendy zgodnie z grafikiem planowanym z wyprzedzeniem;
 • umożliwiamy zdobycie doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury;
 • gwarantujemy współpracę w przyjaznej atmosferze w zgranym zespole;
 • zapewniamy benefity pracownicze (m.in. prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie karty multisport, świadczenia z ZFŚS).

 

Jednocześnie ze względu na zwiększoną frekwencję w czasie wakacji poszukujemy również pracowników na umowę na czas określony od czerwca do sierpnia w wymiarze 1, 3/4 i 1/2 etatu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 16.05.2021 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl