Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. Promocji i Komunikacji w Programie SOWA

w ramach projektu SOWA – Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności

Miejsce pracy: Warszawa

Twoje zadania:

· współpraca z mediami ogólnopolskim i lokalnymi w zakresie komunikacji w projekcie SOWA m.in.: tworzenie/dystrybucja komunikatów i publikacji, aranżowanie rozmów w studiach RTV, zapewnianie udziału mediów w organizowanych wydarzeniach;

· komunikowanie i promowanie wydarzeń realizowanych w ramach projektu w kanałach własnych Kopernika, aktualizacja treści związanych z projektem na stronie internetowej Centrum;

· utrzymywanie relacji z placówkami posiadającymi SOWY w zakresie promocji i komunikacji;

· koordynowanie tworzenia tekstów, grafik oraz innych materiałów promocyjnych związanych z projektem;

· planowanie budżetu promocyjnego, nadzór nad jego realizacją oraz rozliczanie zgodnie z wymogami formalnymi projektu;

· przygotowywanie raportów i zestawień m.in.: z działań promocyjnych, podsumowujący obecność w mediach.

Czego od Ciebie oczekujemy:

· doświadczenia w pozyskiwaniu i utrzymywaniu trwałych relacji z mediami (w tym szczególnie lokalnymi);

· doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu projektów (w tym: szacowanie ryzyka, zarządzanie budżetem i monitorowanie jego realizacji);

· znajomości narzędzi PR-owych i marketingowych oraz umiejętność ich wyboru zgodnie z wytyczonymi celami;

· znajomości zagadnień związanych z edukacją/zainteresowania tą tematyką.

Oraz:

· min. średniego wykształcenia;

· dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;

· biegłej obsługi programów Word, Excel, Power Point;

· umiejętności godzenia zadań kreatywnych i rutynowych;

· zaangażowania i wysokiej odpowiedzialności za powierzone zadania;

· umiejętność pracy pod presją czasu, w zmieniających się dynamicznie warunkach;

· zdolności interpersonalnych oraz wysokiej kultury osobistej;

· gotowości do wyjazdów związanych z realizacją projektu na terenie Polski.

 

Dodatkowym atutem będą:

· doświadczenie w pracy w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej działającej w obszarze edukacji lub tematach pokrewnych;

· działalność w sferze edukacji nieformalnej/pozaszkolnej;

· doświadczenie w pracy w agencji PR/reklamowej wyspecjalizowanej w promowaniu projektów edukacyjnych.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

· oferujemy umowę o pracę na czas określony do dnia 31.12.2023 r.;

· umożliwiamy udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym w nowoczesnej instytucji kultury;

· gwarantujemy wsparcie zespołu oraz możliwość rozwoju zawodowego;

· zapewniamy benefity pracownicze (m.in. prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie karty multisport, świadczenia z ZFŚS).

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 23.03.2021 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Inicjatywa „SOWA - Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.

1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl. Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

Więcej o projekcie SOWA na www.kopernik.org.pl/aktualnosci/ruszaja-sowy