Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. fundraisingu

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie finansowania na programy i wydarzenia CNK od sponsorów, darczyńców korporacyjnych i indywidualnych,
 • przygotowywanie ofert, negocjacje warunków współpracy i umów z potencjalnymi sponsorami oraz darczyńcami,
 • obsługa wykonania zobowiązań na rzecz sponsorów i darczyńców wewnątrz instytucji,
 • utrzymywanie i budowanie długotrwałych relacji ze sponsorami i darczyńcami,
 • współtworzenie i realizacja kampanii fundraisingowych we współpracy z Głównym Specjalistą ds. Fundraisingu i z działem Promocji i Komunikacji,
 • współtworzenie wraz z działami merytorycznymi atrakcyjnych korzyści i działań dla sponsorów i darczyńców,
 • szacowanie kosztów działań na rzecz sponsorów i darczyńców,
 • opieka nad podległym budżetem i harmonogramem działań,
 • współpraca przy działaniach promocyjnych skierowanych do sponsorów i darczyńców.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów,
 • min. 2 letnie doświadczenie  we współpracy z klientem korporacyjnym lub sprzedaży usług lub pozyskiwaniu finansowania od sponsorów i darczyńców lub pracy w obszarze marketingu
 • wiedza ogólna z dziedziny fundraisingu, marketingu, PR-u,
 • znajomość języka angielskiego (min. B2),
 • umiejętność  skutecznego prowadzenia negocjacji,
 • umiejętność dopasowywania się do potrzeb odbiorcy, inicjatywa w kontaktach z ludźmi,
 • wysokie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej - skuteczne komunikowanie się z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • zdolność organizacji pracy własnej,
 • kreatywność.

 

Mile widziane:

 • znajomość mediów społecznościowych,
 • lekkie pióro, umiejętność redagowania krótkich treści o charakterze marketingowym.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju kompetencji w obszarze fundraisingu,
 • nowoczesne biuro zlokalizowane przy stacji metra,
 • benefity pracownicze (m.in. ZFŚS, karta multisport, prywatna opieka medyczna).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojej aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego

do 17 lipca 2020 r.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie
(kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą
  w Warszawie
  (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK
  oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych,
  w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.
  W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

 

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl