Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Asystent projektu: realizacji inwestycji budowlanej wraz
z wyposażeniem - siedziby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik

(Specjalista)

Miejsce pracy: mazowieckie/Warszawa

Zakres obowiązków:

 • tworzenie i monitoring budżetu, harmonogramów oraz sygnalizowanie ryzyk związanych
  z realizacją Projektu PPK;
 • sporządzanie cyklicznych raportów i analiz dla Kierownika Projektu oraz Komitetu Sterującego PPK w zakresie realizacji budżetu, harmonogramu i ryzyk;
 • współpraca przy realizacji inwestycji z pracownią architektoniczną, Inżynierem Kontraktu, Generalnym Wykonawcą i wewnętrznymi komórkami CNK w zakresie bieżącej wymiany informacji koniecznych do stałego monitoringu i aktualizacji danych w budżecie/ harmonogramie/ryzykach;
 • sporządzanie notatek ze spotkań wewnętrznych i bieżące raportowanie do Kierownika Projektu PPK w zakresie j.w.;
 • ścisła, bieżąca współpraca z Kierownikiem Projektu PPK.

Wymagane kwalifikacje:

 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie zadań;
 • umiejętność koordynacji ramowego harmonogramu projektu i monitoringu budżetu;
 • podstawowa znajomość uwarunkowań finansowych i księgowych w sektorze publicznym;
 • znajomość MS Project, Excel, Word.

Umiejętności:  

 • umiejętność pracy w zmieniających się warunkach i szybkiego dostosowywania działań operacyjnych do bieżących potrzeb instytucji oraz dynamiki procesu projektowego
  i inwestycyjnego;
 • umiejętność budowania relacji wewnętrznych oraz  współpracy z innymi działami i obszarami związanymi z realizacją projektu PPK;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne;
 • samodzielność, kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas trwania projektu (ok. 30 miesięcy);
 • uczestnictwo w realizacji najbardziej nowatorskiego projektu inwestycyjnego w obszarze R&D dla edukacji;
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy;
 • benefity pracownicze (m.in. ZFŚS, karta multisport, prywatna opieka medyczna).

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 16.07.2020 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie
(kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl