Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. Analiz i Planowania

w Dziale Finansowo-Księgowym

Miejsce pracy: mazowieckie/ Warszawa

Zakres obowiązków:

 • udział w procesie opracowywania wieloletnich i rocznych planów finansowych instytucji,
 • weryfikacja zgodności wydatkowania środków z planami finansowymi,
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych,
 • kontrola przychodów, kosztów i ich odchyleń,
 • kontrola naliczania rezerw i rozliczania kosztów w czasie,
 • wsparcie w okresowym analizowaniu wyników w poszczególnych działach instytucji,
 • przygotowywanie dodatkowych informacji finansowych i prezentacji dla kadry zarządzającej,
 • udział w rozwoju modeli i narzędzi do planowania, analiz oraz sprawozdawczości.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, ekonomia, rachunkowość),
 • min. 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • biegła znajomość MS Excel & MS Power Point,
 • ogólna znajomość zasad rachunkowości,
 • język angielski w stopniu komunikatywnym w obszarze finansów i rachunkowości,
 • dobra organizacja pracy, dokładność i terminowość,
 • otwartość na rozwój oraz chęć pogłębiania wiedzy.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań informatycznych z zakresu planowania i analiz,
 • znajomość systemu finansowo księgowego Sage Symfonia ERP.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • uczestnictwo w ambitnych projektach nowoczesnej instytucji kultury,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • nowoczesne biuro zlokalizowane przy stacji metra,
 • benefity pracownicze (m.in. ZFŚS, karta multisport, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie nauki języków obcych).

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 28.08.2019 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl